ПРОЗОРЕЦЪТ И ОГЛЕДАЛОТО

Богат млад мъж отишъл при един равин да поиска съвет за това,
какво да прави с живота си. Равинът го отвежда до прозореца и го попитал:
"Какво виждаш през стъклото?

Богат и беден"Виждам хора, които идват и си отиват, и един сляп човек, който моли за милостиня по улиците."
Тогава равинът му показва голямо огледало и му казва:

"Погледни в огледалото и ми кажи какво виждаш."
"Виждам себе си."

"И не можеш да видиш другите. Забележи, че прозореца и огледалото са направени от един и същ основен материал, стъкло.

"Трябва да сравниш себе си в тези два вида стъкло. Беден, ти видя другите хора и почувства състрадание към тях.
"Богат - облечен в сребро - видя себе си.


"Вие ще бъдете стойностни само, когато имате смелостта да съблечете сребърното покритие, замъгляващо очите ви, за да може да видите отново и да обичате ближния."

Няма коментари:

Публикуване на коментар