Бизнес уроци

Корпоративен урок 1:

Мъж влиза под душа, докато съпругата му
точно привършва със своя, когато на външната врата се позвънява.
Жената набързо увива една кърпа около себе
си и тича да отвори. Отвън стои Боб - съседът.
Преди да е казала и една дума, той предлага:
• Ще ти дам 800$ ако свалиш тази кърпа!.
След като помислила за момент, жената свалила кърпата
и застанала гола пред Боб.

Секунди по-късно той й връчил 800$ и си тръгнал.
Жената се загърнала отново и се върнала
в банята.
- Кой беше? - попитал съпругът й.
- Боб - съседът - отговорила тя.
- Чудесно! - казал мъжът - Спомена ли нещо
за 800-те долара, които ми дължи?

Бизнес поука: Ако навреме споделите
с акционерите си важна информация,
отнасяща се до кредит и риск, бихте могли
да избегнете изобличаване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар