Част от океана

Част от океанаИмало някога една вълна в океана, която се движела сама и се наслаждавала на топлината на слънцето и свежестта на бриза.
Тя се усмихвала на всичко, което срещала по пътя към брега.
Но изведнъж видяла как вълните пред нея една по една се разбивали в скалите на парченца.
" О Господи" изплакала тя. " И аз ще свърша като тях, скоро и аз ще се срина и изчезна.
В това време друга преминаваща вълна забелязала паниката на първата и попитала: " Защо сте толкова загрижени? Вижте колко е хубаво времето, погледнете слънцето, почувствайте бриза."
Първата вълна отговорила: " Не виждаш ли, погледни вълните пред нас как ужасно се удрят в скалите и после изчезват. Скоро това ще се случи и с нас."
"О, нищо не разбирате" , казала втората вълна. " Вие не сте вълни, вие сте част от океана."’

Из “The missing rose” by Serdar Ozkan

Няма коментари:

Публикуване на коментар